The Gold Standard

การรับประกันระดับมาตรฐานทองคำ

ใช้ต้นทุนในการเริ่มธุรกิจในจำนวนที่ไม่มาก
ไม่มีการกำหนดการสั่งซื้อขั้นต่ำและใช้ต้นทุนในการเริ่มธุรกิจในจำนวนที่ไม่มาก

ไม่มีการกำหนดให้ต้องสั่งซื้อเครื่องมือการขายและเครื่องมือทำธุรกิจใดๆ สำหรับการเริ่มต้น หรือ เพื่อความสำเร็จในสมาชิกภาพเฮอร์บาไลฟ์
 
รับประกันคืนเงิน
มีการรับประกันคืนเงินเต็มจำนวนใน 90 วัน สำหรับค่าใช้จ่ายของชุดสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ หากมีการยกเลิกสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

มีการรับประกันคืนเงิน 100% สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สั่งซื้อภายใน 12 เดือน หากสมาชิกภาพถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
 
ข้อมูลโอกาสทางธุรกิจแบบเปิดเผย
เราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ที่มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และภายในเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นสมาชิกอยู่ในถ้อยแถลงเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเฉลี่ยโดยรวมของเรา
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
เรากำหนดให้สมาชิกใหม่ต้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าพวกเขาตระหนักถึงการรับประกันระดับมาตรฐานทองคำก่อนที่ใบสมัครสมาชิกและข้อตกลงของพวกเขาจะถูกยอมรับ
 
แนวทางสรรพคุณผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจน
เราอธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดและวิธีการใช้ที่เหมาะสมไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจะถูกนำไปใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่สุด

สามารถอ่านสรรพคุณและข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ในในหนังสือดำเนินธุรกิจเล่ม 3 ของชุดสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์, โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ และเอกสารทางการอื่นๆ และในเว็บไซต์ MyHerbalife.com

เราให้ความคาดหวังในโอกาสทางธุรกิจที่สามารถเป็นจริงได้และความพยายามที่จำเป็นต้องมีเพื่อความสำเร็จในทุกตำแหน่ง
เฮอร์บาไลฟ์และสมาชิกของเรามีความมุ่งมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติที่มีจริยธรรม หากคุณพบการกล่าวอ้างสรรพคุณที่ไม่ได้รับการอนุญาตใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลฟ์, การเป็นตัวแทนเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับถ้อยแถลงเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเฉลี่ยโดยรวมจากเฮอร์บาไลฟ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ปกติจากสมาชิกคนอื่นๆ กรุณาติดต่อแผนกบริการสมาชิกที่หมายเลข 662-660-1600

การทำงานร่วมกัน ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเฮอร์บาไลฟ์กำหนดมาตรฐานทองคำในการคุ้มครองผู้บริโภค
เฮอร์บาไลฟ์ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงและได้ลงนามในหลัก หลักจรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง


th-TH | 18/7/2562 11:14:42 | NAMP2HLASPX04